header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Ledenvergadering op donderdag 22 november

Nieuws afbeelding 21-11-2012
De algemene ledenvergadering is op donderdag 22 november aanstaande in het clubhuis van HBS. Aanvang 20:00 uur.
 
De door het bestuur goedgekeurde notulen van de ledenvergadering van vrijdag 29 juni 2012 alsmede het jaarverslag over seizoen 2011-2012 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website.
 
In de ledenvergadering 29 juni 2012 deed het bestuur van het reilen en zeilen van de vereniging en de financiële huishouding van HBS - een geraamd verlies van circa 30-50.000 euro - en gingen de leden ondermeer akkoord met:

- de jaarlijkse indexatie van de contributies met 4%
- de verhoging van de zaalhockeykosten met meer dan 4%
- herbenoeming secretaris Marten van Vliet voor 2e termijn en
- de benoeming van Erwin Melgers (penningmeester 1) en Rob Schuurman (penningmeester 2) en Joost Spackler (tophockey) als bestuurslid
 
Op de komende ledenbijeenkomst van donderdag 22 november staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
 
- voorlopig resultaat 2011-2012
- definitieve begroting 2012-2013
- meerjarenplanning 2012-2015
- verslag kascontrolecommissie,
- decharge penningmeesters gevoerde beleid 2011/2012
- decharge bestuur HBS voor gevoerd beleid 2011/2012
- terugtreden van Joris Brüggen bestuurslid en voorzitter sponsorcommissie
 
In de bijlage vindt u de agenda van de ALV van donderdag 22 november. De notulen van 29 juni, het jaarverslag 2011-2012 en eerder en achterliggende presentaties zijn te vinden in het besloten gedeelte van deze site.
 
Leden kunnen tot uiterlijk dinsdag 20 november mei zelf agenda-onderwerpen inbrengen.
Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected]
 
Marten van Vliet
secretaris
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram