header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Contributies voor het seizoen 2012-2013

8-8-2012
Op de ledenvergadering van 29 juni j.l zijn de contributies voor het seizoen 2012-2013 als volgt vastgesteld:
 
Senioren,         € 350,-
ABCD-jeugd,   € 350,-
E-jeugd,          € 325,-
F-jeugd,          € 225,-
Puppies,          € 145,-
Trimmers,       €  210,=
Zaalhockey,     € 52,50

Entreegeld blijft euro 80,-. Wanneer je als oud-lid opnieuw lid wil worden betaal je euro 20 aan extra kosten. De investeringsbijdrage blijft voor elk lid euro 35,-

De zaalhockeybijdrage is dit jaar met euro 4,50 verhoogd omdat dat de bijdrage niet meer kostendekkend was.

Begin september zal de 1e inning plaatsvinden volgens de opgegeven termijnen of totaalbedrag zoals vermeld op het machtigings/aanmeldformulier.
 
Het bestuur van HBS

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram