header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Woensdag 25 mei komen de leden weer bijeen

Nieuws afbeelding 22-5-2011

Woensdag 25 mei komen de leden van HBS weer bijeen om 20:00 uur. Voor de eerste keer in het nieuwe clubhuis, nadat de laatste twee keren de ledenvergadering moest uitwijken naar de noodkeet en de cricketclub Bloemendaal.

De notulen van de laatste ALV van 8 november 2010 zijn beschikbaar (in het gesloten gedeelte) van deze website. Deze worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op 25 mei.
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt inzicht gegeven in de bouwkosten van het nieuwe clubhuis. Daarnaast worden de tussentijdse cijfers van dit seizoen en de meerjarenbegroting besproken.

Ook worden voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen in het bijgebouw en de kunstgrasvelden 4 en 5.
Ander punt op de agenda is de organisatie van HBS, waarbij dieper wordt ingegaan op de organisatie van topsport bij onze vereniging.
Twee bestuursleden treden af: Robin Sheridan, bestuurslid Tophockey, en penningsmeester Gert Teunizen. De laatste blijft wel ad-interim actief tot een opvolger gevonden is. Kandidaten voor beide postities kunnen een open sollicitatie doen (per mail of mondeling) bij het bestuur.
 
De agenda van de ALV is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. Leden die nog agendapunten willen inbrengen, kunnen dat per mail doen tot zondag 22 mei bij het secretariaat: [email protected]
 
Aan het eind van de week (rond 21 mei) zal de financiële informatie en het contributievoorstel in het besloten gedeelte van deze website te vinden zijn onder de map Presentaties ALV.
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram