header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Agenda ALV 14 juni 2007

11-6-2007 De ALV staat geplant op 14 juni start 20.15 uur in het clubhuis van HBS. We nodigen u allen uit om te komen. Hieronder staat de agenda verwoord: 1. opening 2. berichten van verhindering 3. notulen van de ALV van 7 maart jl. 4. mededelingen van het bestuur 5. statuten MHC HBS (op te vragen via [email protected]) 6. bestuurssamenstelling. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Leonie Joosten (voorzitter) en Maarten Wieringa (technische zaken).Voorgedragen worden: Dion Achterberg (voorzitter) Heddy Gijbels (technische zaken breedtesport) Robin Sheridan (technische zaken tophockey) 7. seizoen 2007/2008 en verder 8. begroting seizoen 2007/2008 (begroting incl. contributievoorstel op te vragen via [email protected]) 9. contributie seizoen 2007/2008 10. rondvraag sluiting

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram