header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Speelverbod leden vanwege wanbetaling

Nieuws afbeelding 16-1-2011
Het bestuur van HBS heeft een aantal seniorenspelers een speelverbod opgelegd vanwege wanbetaling.  Voor een aantal heeft dat gewerkt en is inmiddels de betaling binnen.
 
Het speel- en traningsverbod wordt pas weer opgeheven als aan de betalingsverplichtingen (contributie- en bijkomende administratiekosten) is voldaan.  De spelers zijn vanwege de achterstallige betaling niet meer verzekerd bij de training en de wedstrijden.

Bij het achterwege blijven van de betaling binnen de gestelde termijn - zoals per brief en per mail is meegedeeld - wordt een royementsprocedure in gang gezet. De aanvoerders van de teams waarin deze spelers actief zijn of waren zijn hierover ingelicht.
 
De lijst van de seniorenspelers met een speelverbod is in het besloten gedeelte van de website terug te vinden.

Ook is er een aantal junior- en trimleden vanwege betalingsachterstand een speelverbod opgelegd. Alleen de lijst met namen wordt niet in het besloten gedeelte gepubliceerd. Wel is de manager van het team op de hoogte gebracht.
 
Het bestuur van HBS

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram