header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jongste Jeugd (Funky, Puppies, 8DEF en G-hockey)

Procedure samenstelling 8DEF teams

8-4-2011

 

De huidige wijze van indelen van jeugdleden is gericht op het realiseren van een goede uitgangspositie voor een verdere verbetering van het niveau van hockey en het daarvoor noodzakelijke prestatiehockey.
 
Uitdaging daarbij is om een gedegen overgang te hebben van hockey als sociale ‘cohesie’ naar prestatiegerichte hockey. Aan het eind van het seizoen, gedurende de lentecompetitie, is er zicht op de diverse kwaliteiten van de spelers. Hierbij moet worden aangetekend dat kinderen zich in eigen tempo ontwikkelen. Oftewel de beste van een team hoeft dat gedurende een seizoen niet te blijven, maar kan worden ingehaald door anderen. Analoog aan de gehele (en ook cognitieve) ontwikkeling van kinderen in deze leeftijdscategorie. Dit moet vooral niet worden vergeten.

Met deze procedure maken we een keuze om vanaf 2e jaars-D leeftijd ieder kind naar sterkte te hebben ingedeeld.

Een speler die bij HBS begint met hockeyen, doorloopt de volgende stadia.

Puppie (6 jr.): 1 training per week en laat in het seizoen 3*3 spelen, niet in competitieverband.

F (7 jr): 2 trainingen per week (1 facultatief) en in de lente comp. wedstrijden (6*6).

1e jrs. E (8 jr): 2 trainingen per week (1 facultatief), en wekelijks 6*6 comp. wedstrijd.

2e jrs. E (9 jr): 2 trainingen per week en wekelijks 6*6 of 8*8 comp. wedstrijd.

1e jrs. 8D (10 jr): 2 trainingen per week en wekelijks 8*8 of 11*11 comp. wedstrijd.

1e jrs. 11D (10 jr): 2 trainingen per week en wekelijks 11-tal comp. wedstrijd.

Vanaf 2e jrs. D (11 jr) speelt iedereen in een 11-tal. Leeftijd is nu ondergeschikt geworden aan het niveau van de speler.
 
Plezier tijdens de wedstrijd

Het eerste moment dat HBS gaat kijken naar het niveau/talent van een kind is 2e jaars E. Slechts voor een kleine groep. Plezier tijdens de wedstrijd is de enige echte graadmeter binnen de groep. Het hockeyen voor de kleintjes is op diverse wijze aangepast aan de leeftijdsfase. Kleine veldjes, 3*3, 6*6 en 8*8 spelen, geen scheidsrechters maar spelleiders tijdens de wedstrijden, enzovoorts.

Omdat HBS een grote groep kinderen per leeftijdscategorie heeft, kan ze in de 2e jrs. E-groep naast de 6*6 teams ook 8*8 teams samenstellen. Elk kind ontwikkelt zich hockey-technisch op eigen tempo. Indien een speler als 2e jrs. E toe is aan 8*8 wordt dit in de 2e jrs. E groep aangeboden. Deze spelers zijn het 6*6 spel ontgroeid. Gedurende het seizoen 8*8 zal er meer ontwikkeling plaatsvinden dan bij het 6*6 hockey. Indien deze groep groter is dan 1 team (10 spelers) dan worden er maximaal twee 8-teams samengesteld.
 
Hierbij wordt dan getracht twee gelijkwaardige teams te vormen. Hiervoor is gekozen zodat de beste speler(s) zich breder moet(en) ontwikkelen. De mindere speler zal gedurende het seizoen zich meer optrekken aan de rest van het team. Op deze wijze zal zo’n groep de basis vormen voor hoger niveau binnen de hockey-carriere en dus binnen HBS. In het begin van het seizoen 8*8 zal het flink wennen zijn, maar dit is van korte duur. Hierna zullen ze de rest van het seizoen profijt hebben van het 8*8 spel.

De 1e jrs. D die al een seizoen 8E hebben gespeeld zullen, indien ze er aan toe zijn, in een 11-tal worden geplaatst. Het beleid van 11-tal hockey valt onder de ABC-commissie.

Het mooie van de JJ-competitie is de herindeling naar sterkte na elke competitieronde op basis van de uitslagen, die de bond wijselijk niet publiceert. Hierdoor groei je mee met je niveau (kan twee kanten op gaan!) en kom je terecht op een niveau waar het team ook thuis hoort.

Binnen de 8DEF-Puppies commissie is de coördinator het aanspreekpunt.

Gedetailleerde info

Van Puppie naar F-je

Aan de Puppies is een brief uitgedeeld. Hierop mogen zij samen met een vriendje/vriendinnetje in een F-team spelen. Wij proberen met deze wens rekening te houden.

 • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van sterkte van de spelers.
 • Er wordt rekening gehouden met verdeling van de mogelijke coaches. Eerst worden de beschikbare coaches over de teams verdeeld, dan de spelers.
 • Er worden geen grote groepen van vriendjes bij elkaar gezet.
 • Er wordt dus niet op sterkte ingedeeld.

Van F-je naar 1 e jrs. E

Bij de overgang van de F naar de 1e jrs. E blijven de teams ongewijzigd. Teams worden zonodig aangevuld met (nieuwe) leden.

 • Het F team dat in het vorig seizoen in de sterkste poule speelde, wordt bij aanvang van de competitie het ‘hoogste’ ingedeeld.

Van 1 e jrs. naar 2e jrs. E

Uitgangspunt is dat HBS één of twee achttallen (8 E) afvaardigt bij de jongens en de meisjes. Dit jaar 2 meisjes en 2 jongens teams. Hiervoor worden de 20 sterkste spelers geselecteerd, die het 6*6 spel ontgroeid zijn. De rest van deze groep blijven in een zestal spelen, zo ongewijzigd mogelijk!

 • Selectie vindt in eerste instantie plaats door trainers en coaches. Iedere trainer en coach geeft aan welke spelers het komende seizoen 8-tal zouden kunnen gaan spelen.
 • Deze lijst van kinderen wordt tijdens een aantal wedstrijden gescout. De scouts bepalen i.o.m. de jongste jeugd commissie en de hoofdtrainer uiteindelijk de definitieve samenstelling van de achttallen.
 • De 2 8-tallen worden gelijkwaardig gevormd. Hiervoor is gekozen zodat de ‘beste’ speler(s) zich breder moeten ontwikkelen. De ‘mindere’ zal gedurende het seizoen zich meer optrekken aan de rest van het team. Op deze wijze zal zo’n groep de basis vormen voor hoger niveau binnen de hockey-carriere. In het begin van het seizoen 8*8 zal het flink wennen zijn, maar dit is van korte duur. Hierna zullen ze de rest van het seizoen profijt hebben van het 8*8 spel.
 • De open plekken die daardoor zijn ontstaan in de overige teams worden opgevuld door het samenvoegen van teams en door nieuwe leden. Het sociale aspect is uitgangspunt. Op grond van de nieuwe samenstelling van de teams bepalen de trainers o.g.v. inzicht in de sterkte van de spelers, welk team er als hoogste wordt ingedeeld etc.

NB. bij de indeling van de 2 e jrs. 6E teams wordt niet op sterkte ingedeeld.

Overgang naar de D categorie

 • Van zestal naar achttal, dus van 6 E naar 8 D.
 • Van achttal naar elftal, dus van 8 E naar 11 D.

NB. hiervan wordt afgeweken indien het aantal kinderen het niet toelaat of als een kind technisch/fysiek nog te zwak is voor 11-tal hockey.

Selectietraining 8E/8D teams

· Alle kinderen die het komende seizoen de D-leeftijd hebben, worden uitgenodigd om mee te doen aan de selectietrainingen. Kinderen die al 8 of 11 tal hebben gespeeld, gaan selectie doen voor de D11-tallen. Kinderen die nog geen 8 of 11-tal hebben gespeeld (2e jrs. 6E) blijven zoveel mogelijk ongewijzigd in hetzelfde team en vallen buiten de selectietraining.

· De beste spelers van de D (1e of 2e jrs.) komen in D1, daarna D2 etc. Bij gelijke capaciteit tussen een 1e jaars en een 2e jaars D krijgt de 1e jaars D voorrang gezien de potentie van de jongere speler.

Meer info omtrent de uitvoering van de selectietraining is te vinden op de site bij de ABC-cie.

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram