header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Paddentrek op de Bergweg en Brederodelaan is weer begonnen

Nieuws afbeelding 2-3-2019

U ziet ze weer ‘s avonds lopen op en rond de Bergweg en de Brederodelaan: mensen met lampen en oranje hesjes aan. U weet dan dat de paddentrek weer is begonnen. Rijdt u vooral voorzichtig en langzaam!

De temperatuur komt weer boven de 7 graden. Eindelijk zult u zeggen en zo denken de padden er ook over! Ze zullen de komende weken massaal op pad gaan om te paren 

Van februari tot eind april, afhankelijk van de temperatuur, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken van hun droge winterslaapplaats naar een nat zomerverblijf om zich daar voort te planten. In ons geval vanuit de Kennemerduinen over de Bergweg richting Schapeduinen. Tijdens deze tocht worden nog steeds veel padden doodgereden. Gelukkig zijn er initiatieven om de padden te beschermen. Dankzij de herinrichting beschikt de Brederodelaan nu over paddentunnels waardoor de meeste dieren veilig kunnen oversteken.

Op de Bergweg worden de padden nu nog met de hand van de weg gehaald. Rijd in dit seizoen voorzichtig om de padden heen of til ze even naar de kant van de weg. Als u mensen met hesjes en lampen ziet lopen, minder dan alstublieft vaart.

HBS-leden kunnen ook zelf iets doen om de padden te redden. Vraag je ouders om voorzichtig er omheen te rijden als ze je 's avonds brengen, of rijd in elk geval langzaam!

Als je durft mag je de padden natuurlijk ook aan de kant van de weg zetten. Kijk dan welke richting ze opkruipen en zet ze lijnrecht met hun kop naar diezelfde richting aan de overkant, voor zover mogelijk in de berm. Padden kunnen vocht afscheiden, maar dit is niet schadelijk voor de mens.

Uw handen wassen na uw reddingsactie is voldoende!
 
Coördinatoren paddenwerkgroep Bleek en Berg
Joost van Marion en Marlouk Alders

Paddenoverzetacties

In heel Nederland zijn jaarlijks honderden vrijwilligers actief tijdens paddenoverzetacties. Langs de trekroutes worden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die ‘paddenvallen’ dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de straat.

In 2009 zijn naar schatting een kwart miljoen amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Het gaat vooral om de gewone pad (87%), de bruine kikker (6%) en de kleine watersalamander (5%). Maar ook zeldzame soorten als de heikikker, de rugstreeppad en de kamsalamander.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Gerelateerde nieuwsberichten

Sponsoren

Facebook

Instagram