header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Buurt en HBS om de tafel

22-5-2009
Op woensdag 6 mei heeft het bestuur van HBS weer met buurtbewoners en vertegenwoordigers van de gemeente gesproken. Kern van de bijeenkomst in het clubhuis was om de lusten en lasten van het onze snelgroeiende hockeyvereniging in kaart te brengen.
 
Afgetrapt werd met een positieve noot. De buurtbewoners constateerden een duidelijke vooruitgang bij het verloop van Paastoernooi (Eggspirience). Complimenten aan de organisatie.

Een inventarisatieronde met de zaal leerde dat in grote lijnen de volgende klachten nog spelen:

1. De hoeveelheid geluidsoverlast en het doorgaan daarvan na middernacht. En vooral het dreunen van de bassen;.
2. Het niet opnemen van het speciaal telefoonnummer dat gebeld kan worden bij overlast;
3. Het wildplassen en het zwerfvuil;
4. Geluidsoverlast van hockeyballen tegen de boarding
5. Parkeergedrag in omliggende wijken

Op een aantal punten heeft HBS toezeggingen naar de buurt gedaan:

a. Bewaking buitengebied bij grotere evenementen
b. Parkeerinstructies voor bezoekers HBS, deze instructies ook op de website vermelden en plaatsen van een bord bij de ingang met instructies over parkeren
c. Met de beheerders van de Kennemerduinen (PWN) is een verzoek geplaatst om ook het tweede parkeervlak open te zetten. Dit verzoek is door PWN afgewezen.
d. De verlichting wordt nu met een tijdklok gestuurd zodat de overlast tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt.
e. Leden wordt geïnstrueerd om bij het uitspelen NIET bij HBS te verzamelen, maar elders (Extran-hal)

In het constructieve overleg kon echter niet de gehele agenda af worden gewerkt. Daarom is er nu een vervolgoverleg gepland op woensdag 3 juni. (aanvang 20:00 uur). Hierin worden de resterende agendapunten behandeld.

Marten van Vliet
secretaris ai

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram