header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmelden  Aantal vragen: 1
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 1
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie 2017-2018 

CONTRIBUTIES mhc HBS 2017-2018

 

Senioren

415,00

AB-jeugd

420,00

CD-jeugd

420,00

E-jeugd

410,00

F-jeugd

315,00

Puppies

205,00

G-Hockey

145,00

Studententarief
**alleen met een geldig bewijs van inschrijving
2017- 2018 bij een voltijdsstudie.

305,00

Trim maandagavond/trainingsleden

305,00

Trimmers woensdagmorgen

255,00

Entreegeld (allen)

85,00

Zaalhockey Senioren - geen training / per team

400,00

Zaalhockey Senioren - 5 trainingen , 9 spelers of minder

65,00

Zaalhockey Senioren - 5 trainingen , meer dan 9 spelers

60,00

Zaalhockey Senioren – 8 trainingen , 9 spelers

 

Zaalhockey Senioren – 8 trainingen , 9 spelers

 

Zaalhockey jeugd – geen training / per team

90,00

Zaalhockey jeugd 5 trainingen - 12 spelers of minder

82,50

Zaalhockey jeugd 5 trainingen - meer dan 12 spelers

72,50

Zaalhockey jeugd 8 trainingen - 12 spelers of minder

95,00

Zaalhockey jeugd 8 trainingen - meer dan 12 spelers

85,00

Gezinskorting vanaf 5e lid

47,50

Administratiekosten opnieuw lid

57,00

Funkey cursus september of maart

110,00

 

** kopie geldig bewijs van inschrijving (BVI) 2017-2018 mailen naar  [email protected]

Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgeven, betalen € 25,00 administratiekosten per factuur (besluit ALV juni 2009).

  • Deze leden kunnen NIET in termijnen betalen.
    Termijnbetaling alleen mogelijk met machtiging voor automatische incasso.
  • De contributiebedragen voor seizoen 2017-2018 zijn vastgesteld tijdens de ALV van juni 2017. De contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 worden vastgesteld op de ALV in mei/juni van 2018 van het komende seizoen.
    LET OP: volgend seizoen kunnen de contributiebedragen dus opnieuw wijzigen!!
  • Facturen die 45 dagen openstaan worden verhoogd met € 25,00. (aanmaning)
  • Machtigingen gelden voor contributie en boetes als gevolg van gele/rode kaarten en bijdrage trainingspakken.

Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de regio is het lid volledig contributie plichtig.

Bij een langdurige blessure/aanvraag tot restitutie kan een doktersverklaring gevraagd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven.

Nog vragen.....[email protected]

 
Contributie 2018-2019 

CONTRIBUTIES mhc HBS 2018-2019

Senioren

425,00

ABCD-jeugd

430,00

E-jeugd

420,00

F-jeugd

325,00

Puppies

215,00

G-Hockey

147,50

Studententarief
**alleen met een geldig bewijs van inschrijving
2018- 2019 bij een voltijd-studie.

312,50

Trim maandagavond/trainingsleden

312,50

Trimmers (dames) woensdagmorgen

260,00

Entreegeld (allen)

90,00

 

Zaalhockey Senioren - geen training / per team

op aanvraag

Zaalhockey Senioren – 5/7 trainingen , 9 spelers of minder

85,00

Zaalhockey Senioren – 5/7 trainingen , meer dan 9 spelers

75,00

Zaalhockey ABCD jeugd – geen training / per team

op aanvraag

Zaalhockey jeugd 5/7 trainingen - 12 spelers of minder

90,00

Zaalhockey jeugd 5/7 trainingen - meer dan 12 spelers

82,50

Zaalhockey jeugd 8 trainingen of meer

100,00

Zaalhockey 6- en 8 E teams

85,00

E6, 5 trainingen

30,00

E8, van jan. 2019

82,50

 

 

Gezinskorting vanaf 5e lid

50,00

Administratiekosten opnieuw lid

57,50

Funkey cursus september of maart

115,00

 

** kopie geldig bewijs van inschrijving (BVI)2018-2019mailen naar [email protected]

 

Met ingang van seizoen 2018-2019 zal HBS samenwerken met Club Collect. Club Collect zal de inning van de contributie namens HBS gaan uitvoeren. Club Collect voert de inning van contributies uit voor een groot aantal sportclubs in Nederland. Voor meer informatie over Club Collect zie de website www.clubcollect.com

HBS heeft besloten om Club Collect te gaan gebruiken om het proces van inning te vergemakkelijken. De tijd, aandacht en de kosten van de inning van de contributie is een toenemende zorg van de afgelopen jaren die de vrijwilligers die bij dit proces zijn betrokken onnodig zwaar belast.

De kosten van inning van contributies door Club Collect zijn overzichtelijk. De éénmalige kosten van 1,50 per seizoen per lidmaatschap zitten verdisconteerd in de, door de Algemene Leden Vergadering op 28 Juni jl., nieuw vastgestelde contributietarieven voor seizoen 2018-2019. Bij termijnbetaling wordt er een toeslag per termijn berekend van € 3,50.

De kosten van stornering (3,50 per stornering) zullen op de leden waarop de stornering betrekking hebben worden verhaald. Eerder werden deze kosten door de bank HBS in rekeninggebracht.

Indien er nog vragen zijn over de inning van de contributie dan kunt u terecht met uw vragen op: [email protected]

De te innen contributie wordt in september door HBS aangeboden aan Club Collect. Men ontvangt dan de factuur/incasso aankondiging van Club Collect namens HBS. De definitieve incasso data worden nader bekend gemaakt.

De contributiebedragen voor seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld tijdens de ALV van juni 2018. LET OP: volgend seizoen kunnen de contributiebedragen dus opnieuw wijzigen!!
Deze worden vastgesteld in de ALV van juni 2019.

Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de regio is het lid volledig contributie plichtig.
Bij een langdurige blessure/aanvraag tot restitutie kan een doktersverklaring gevraagd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven.

Nog vragen.....[email protected]

 

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram