header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 1
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie 2019-2020 
Contributie HBS seizoen 2019-2020

Senioren

435,00

ABCD-jeugd

445,00

E-jeugd

435,00

F-jeugd

335,00

Puppies

220,00

G-Hockey

150,00

Studententarief
**alleen met een geldig bewijs van inschrijving (bvi)
2019- 2020, alleen bij voltijd studie.

315,00

Trim maandagavond/trainingsleden

315,00

Trimmers (dames) woensdagmorgen

270,00

Entreegeld (allen)

90,00

 

Zaalhockey Senioren - geen training / per team

op aanvraag

Zaalhockey Senioren – 5/8 trainingen , 9 spelers of minder

87,50

Zaalhockey Senioren – 5/8 trainingen , meer dan 9 spelers

77,50

Zaalhockey ABCD jeugd – geen training / per team

op aanvraag

Zaalhockey jeugd 5/7 trainingen - 12 spelers of minder

92,50

Zaalhockey jeugd 5/7 trainingen - meer dan 12 spelers

85,00

Zaalhockey jeugd 8 trainingen of meer

100,00

Zaalhockey 6- en 8 E teams

85,00

E6, 5 trainingen

30,00


 

 

Gezinskorting vanaf 5e lid

50,00

Administratiekosten opnieuw lid

60,00

Funkey cursus september of maart

120,00

** kopie geldig bewijs van inschrijving (BVI) voor studiejaar 2019-2020 mailen naar [email protected]
Zonder een geldig BVI wordt het volledig verschuldigd contributiebedrag berekend. Na 1 december vervalt het recht op het studenttarief.

Indien er nog vragen zijn over de inning van de contributie dan kunt u terecht bij: [email protected] 


De te innen contributie wordt via de incassorekening van HBS via Mollie Payments aan de leden aangeboden. 
Incassant ID: NL08ZZZ502057730000  IBAN: NL44 ABNA 0428 0639 69
De definitieve incasso data worden via de site nader bekendgemaakt.

De contributiebedragen worden elk seizoen vastgesteld tijdens de ALV het voorlaatste seizoen. Per seizoen kunnen de contributiebedragen dus wijzigen.

Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de regio is het lid volledig contributie plichtig. Restitutie is dus mogelijk onder voorwaarden.

Bij een langdurige blessure/aanvraag tot restitutie kan een doktersverklaring gevraagd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven.

Nog vragen.....[email protected]

 


 
Contributie seizoen 2018-2019 


Senioren

425,00

ABCD-jeugd

430,00

E-jeugd

420,00

F-jeugd

325,00

Puppies

215,00

G-Hockey

147,50

Studententarief
**alleen met een geldig bewijs van inschrijving (bvi)
2018- 2019 bij een voltijd studie.

312,50

Trim maandagavond/trainingsleden

312,50

Trimmers (dames) woensdagmorgen

260,00

Entreegeld (allen)

90,00

 

Zaalhockey Senioren - geen training / per team

op aanvraag

Zaalhockey Senioren – 5/7 trainingen , 9 spelers of minder

85,00

Zaalhockey Senioren – 5/7 trainingen , meer dan 9 spelers

75,00

Zaalhockey ABCD jeugd – geen training / per team

op aanvraag

Zaalhockey jeugd 5/7 trainingen - 12 spelers of minder

90,00

Zaalhockey jeugd 5/7 trainingen - meer dan 12 spelers

82,50

Zaalhockey jeugd 8 trainingen of meer

100,00

Zaalhockey 6- en 8 E teams

85,00

E6, 5 trainingen

30,00

E8, van jan. 2019

85,00

 

 

Gezinskorting vanaf 5e lid

50,00

Administratiekosten opnieuw lid

57,50

Funkey cursus september of maart

115,00

** kopie geldig bewijs van inschrijving (BVI) voor studiejaar 2018-2019 mailen naar [email protected]

 

Met ingang van seizoen 2018-2019 werkt HBS samen met Club Collect. Deze partij voert de inning van de contributie namens HBS uit. Dit doet zij voor een groot aantal sportclubs in Nederland.
HBS heeft besloten om Club Collect te gaan gebruiken om het proces van inning te vergemakkelijken. De tijd, aandacht en de kosten van de inning van de contributie is een toenemende zorg van de afgelopen jaren die de vrijwilligers die bij dit proces zijn betrokken onnodig zwaar belast.

De kosten van inning van contributies door Club Collect zijn overzichtelijk.
  • De éénmalige kosten van euro 1,50 per seizoen per lidmaatschap zitten verdisconteerd in de, door de Algemene Leden Vergadering (van 28 juni 2018), nieuw vastgestelde contributietarieven voor seizoen 2018-2019.
  • Bij termijnbetaling wordt er een toeslag per termijn berekend van € 3,50.
  • De kosten van stornering (3,50 per stornering) worden verhaald op de leden waarop de stornering betrekking heeft. Eerder werden deze kosten door de bank van HBS in rekening gebracht.
Indien er nog vragen zijn over de inning van de contributie dan kunt u terecht bij: [email protected] 

De te innen contributie wordt in september door HBS aangeboden aan Club Collect. Je ontvangt dan de factuur/incasso aankondiging van Club Collect namens HBS. De definitieve incasso data worden nader bekendgemaakt.

De contributiebedragen elk seizoen worden altijd vastgesteld tijdens de ALV het voorlaatste seizoen. Ieder seizoen kunnen de contributiebedragen dus wijzigen.

Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de regio is het lid volledig contributie plichtig. Restitutie is dus mogelijk onder voorwaarden.

Bij een langdurige blessure/aanvraag tot restitutie kan een doktersverklaring gevraagd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven.

Nog vragen.....[email protected]

 

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram