header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

ZOOM in vanavond om 20:00 tijdens de ALV

Nieuws afbeelding 30-9-2020

Vanavond staat een Algemene Ledenvergadering gepland om 20:00 uur. Tijdens deze ALV bespreken we het volgende:

  •  de nieuwe leden van de kascommissie worden benoemd
  • de jaarcijfers worden toegelicht
  • de jaarrekening wordt vastgesteld
  • de adviescommissie wordt voorgesteld
  • update obligatieplan

ALLEEN Online 

Vanwege de nieuwe Corona maatregelen zal deze algemene ledenvergadering voor leden alleen online plaatsvinden. Fysieke aanwezigheid is alleen voorbehouden aan bestuur (HBS en SEAH) en diegenen die presentaties geven. Om online te kunnen deelnemen is het programma ZOOM.US weer nodig. Hoe je het ZOOM-programma installeert op je desktop/laptop of smartphone, hoe de ALV gaat plaatsvinden, hoe je vragen kunt stellen en hoe je kan stemmen staat in de mail die afgelopen maandag naar alle leden is verstuurd. 

Stemmen

Voor de ALV van 30 september zal in samenwerking met notaris Aldo van Commenee weer het proces gevolgd worden dat wij bij eerdere ALV's reeds hebben gebruikt om rechtsgeldig online te kunnen stemmen. Het is echter ook mogelijk om per email je stem door te geven. De notaris begeleidt het gehele proces verder ter plekke.

Notulen

Notulen van de ALV-vergadering staan op het besloten deel van de HBS-site. Na inloggen met lidnummer, klikken op club>documenten>notulen ALV of club>documenten>presentaties ALV. 

Ingezonden stukken en/of mededelingen worden niet meer in behandeling genomen. 

Heb je nog vragen? Deze kan je altijd neerleggen bij onze secretaris Babette Gaus.

Met vriendelijke groet en tot vanavond,

Bestuur HBS

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram