header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jongste Jeugd Handboek

Het reilen en zeilen bij de jongste jeugd (6 t/m 10/11 jaar)

29-1-2011

DE 8DEF EN PUPPIES (JONGSTE JEUGD)

 

De ruim 300 leden in de leeftijd van 6 tot 10/11 jaar vormen de 8DEF en Puppies categorie.

HBS heeft zich met de 8DEF-jeugd ten doel gesteld:

·         De kinderen met plezier te laten hockeyen.

·         De kinderen een goede hockeybasis te geven.

·         De kinderen te leren dat hockey een teamsport is waarbij sportiviteit voorop staat.

·         De kinderen te leren dat ze lid zijn van een club en dat dit lidmaatschap meer met zich meebrengt dan alleen een wedstrijdje spelen.

 

 

We doen dat door:

·         Het geven van trainingen volgens het jeugd trainingsplan.

·         Deelname van de teams aan de regionale KNHB competitie waarbij gespeeld wordt op een kleiner veld en in kleinere teams met aangepaste spelregels om de spelvreugde te verhogen, het balkontakt te optimaliseren en het makkelijker te maken inzicht te verkrijgen in het hockeyspel.

·         Het begeleiden van coaches en managers (ouders van de spelers) door coordinatoren aan de hand van een coachplan en ondersteund door coachavonden, georganiseerd door de vereniging en de KNHB.

·         Het organiseren van aktiviteiten als het 11-D diploma, puppiediploma, toernooien, Sinterklaasfeest, discofeesten, etc.

 

 

DE JONGSTE JEUGD COMMISSIE
Organisatie:
De Jongste Jeugd Commissie bestaat uit ouders van de leden van de jongste jeugd.

Elders op de website onder ‘Organisatie’ wordt de samenstelling vermeld. De commissie verzorgt het totale ‘reilen en zeilen’ van deze afdeling en werkt veelvuldig samen met de (professionele) trainerscoordinatoren, andere commissies van de vereniging en het bestuur.


De coaches/managers zijn het eerste aanspreekpunt van de spelers en hun ouders.
De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor coaches en managers.

De coördinatoren worden aangestuurd door de voorzitter van de commissie.

Daarnaast zijn er nog een tweetal leden in de commissie die alle ‘niet-hockeyzaken’ organiseren, soms in samenwerking met het jeugdbestuur. Zij organiseren o.a. de velddiensten op zaterdagmorgen, het Sinterklaasfeest, KNHB toernooi, het 11D diploma, puppiediploma, discofeesten, ‘Mini van de Week’, limonadediensten etc.

Communicatie:

De commissie ‘ververst’ vrijwel wekelijks de informatie op de website voor de jongste jeugd. Niet alleen het wedstrijdprogramma wordt vermeld, ook informatie van algemeen (hockey-) belang, en specifiek voor de jongste jeugd onder ‘mededelingen/jongste jeugd’, is te lezen op deze website. Daarnaast vindt veel communicatie plaatst via het e-mail verkeer.

Eventuele vragen aan de commissie kunnen gesteld worden via de e-mail [email protected]

 

 

OUDERS
De vereniging vraagt de ouders hun steentje bij te dragen bijvoorbeeld als het gaat om de begeleiding van de kinderen (coach, manager), bardiensten, velddiensten op zaterdagmorgen en limonadediensten op de woensdagmiddag. Vele ouders zijn ook aktief als assistenttrainer.

 

 

KLEDING tijdens de wedstrijd:
Het clubtenue is: zwart shirt met rode bies en HBS-logo, rode broek/rok met zwarte bies en HBS-logo, witte sokken met HBS-logo. Dit tenue is verplicht tijdens de wedstrijden.

In verband met de structuur van de kunstgrasvelden wordt sterk aanbevolen kunstgrasschoenen aan te schaffen om uitglijden te voorkomen.

Persoonlijke bescherming:

Ten behoeve van de veiligheid is tijdens trainingen en wedstrijden het gebruik van gebitsbeschermer en scheenbeschermers verplicht.

Tijdens het sporten is het dragen van sierraden niet toegestaan en dienen lange haren bijeengebonden te worden in een staartje.

 

 

TRAININGEN:
De trainingscoördinator:

De trainingscoördinator organiseert alle zaken rondom de trainingen en is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de assistent trainers. De trainingscoördinator bewaakt het trainingsplan waarin de wekelijkse trainingsopbouw uitgewerkt is.

 

 

De trainingen:

Er wordt bij de jongste jeugd getraind in circuitvorm waarbij assistenttrainers (veelal ouders en jeugdtrainers) onder leiding van een hoofdtrainer werken.

De puppies trainen 1 x per week op de woensdagmiddag. Alle teams trainen 2 x per week waarbij 1 training op de woensdagmiddag is en de 2e training op de maandag- of vrijdagmiddag. Het trainingsschema wordt vermeld op de website.Wijzigingen in het schema gedurende het seizoen zijn mogelijk, uiteraard proberen wij dit te voorkomen.

 

 

6-jarigen (DE PUPPIES):
Kinderen kunnen aangemeld worden als ze voor 1 oktober van het betreffende seizoen tenminste 6 jaar oud zijn. Zij spelen geen competitiewedstrijden maar trainen 1x per week. Spelenderwijs maken zij kennis met de beginselen van het hockeyen. Tegen het eind van het seizoen worden enkele extra trainingen ingelast om wedstrijden 3 tegen 3 te spelen ter voorbereiding op de F-competitie het seizoen er op. In december vieren we het Sinterklaasfeest met de puppies. Aan het eind van het seizoen is er een onderling toernooi waarna de puppies in het bezit komen van een ‘puppie diploma’!

 

 

DE TEAMS:
Vanaf de F-categorie (7-jarigen) wordt er in competitieverband op zaterdagochtend gehockeyd. Wedstrijden voor de jongste jeugd worden over het algemeen tussen 9.00 en 12.00 uur gepland. Aanvankelijk spelen de kinderen op 1/8 veld (3F), later op 1/4 veld (6F en 6 E) en daarna op een half veld (8 E en 8D). Als de kinderen overgaan naar het spelen op een heel veld, het zgn elftalhockey (de 11D) komen ze in de organisatie onder de ABCD11 afdeling/-commissie te vallen.

 

 

TEAMINDELING:
De procedure van de samenstelling van de teams in de jongste jeugd wordt steeds in de loop van het seizoen via de coordinatoren kenbaar gemaakt aan coaches/managers. Zij informeren de ouders . Teamindelingen voor het nieuwe seizoen zijn tegen eind juni definitief en worden eerst met de coaches gecommuniceerd alvorens de informatie op de website gepubliceerd wordt.

 

 

DOORSTROOMSCHEMA TEAMS:
De ‘hockeycarriere’ in de jongste jeugd kan op 2 manieren verlopen. Hieronder worden beide trajekten uiteengezet met betrekking tot teamgrootte en leeftijd. De Jongste Jeugd Commissie bepaalt de teamindeling en dus ook voor welke doorstroommogelijkheid uw kind in aanmerking komt.

 

 

Leeftijd

6

7

8

9

10

11

Trajekt 1

Puppie

3F *

6 E

6 E

8D

11D

Trajekt 2

Puppie

3F *

6 E

8 E

11D

11D

 

 

*de kinderen spelen in de F drie competitieperioden 3 tegen 3 zonder keeper. In de laatste fase van dit seizoen spelen ze 6 tegen 6 met keeper (F trainingsteams spelen uitsluitend 3 tegen 3 en gaan in de 6 E over tot het 6-tal hockey).

 

 

TRAININGSTEAMS:
Teams die uitsluitend bestaan uit kinderen die niet eerder gehockeyd hebben trainen 2 x per week van september tot en met december. Zij spelen dus geen wedstrijden in de eerste helft van het seizoen. Vanaf januari start ook voor hen de competitie.

 

 

COMPETITIE:
De aanvang, duur en loop van de competitie wordt vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) district Noord-Holland en mede bepaald door de schoolvakanties.

De gehele organisatie rondom de competitiezaken in de jongste jeugd is in handen van het wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd. Competitiezaken worden door de wedstrijdsecretaris rechtstreeks gecommuniceerd met coaches en managers. De wedstrijdsecretaris is namens HBS het kontaktpersoon met de KNHB. Wedstrijdprogramma’s worden op de website vermeld.

HBS meldt in de zomer de competitieteams voor het komend seizoen aan bij de KNHB onder vermelding van de gewenste nivo indeling. Daarna verzorgt de KNHB aan de hand van de competitie resultaten herindeling na iedere speelperiode.

 

 

BEPERKT AANNAME BELEID JONGSTE JEUGD:
Hockey is een populaire sport en dat merkt ook HBS aan het aantal aanmeldingen. Enerzijds is de club trots op deze grote toestroom van nieuwe leden, anderzijds kan de club in verband met het bijna bereiken van haar groeimogelijkheid (capaciteit clubhuis, velden en m.n. ook beschikbaarheid trainers) helaas niet alle aangemelde leden als lid toelaten. Slechts een beperkt aantal plaatsen zijn per categorie beschikbaar. Bij een tekort aan plaatsen in de betreffende categorie worden onderstaande plaatsingscriteria door ons in willekeurige volgorde gehanteerd:            

-Bereidheid van de ouders om zich voor HBS in te zetten.

-Familie van HBS leden krijgen voorrang maar bij gebrek aan plaatsen in de   betreffende categorie gaat de voorrang uitsluitend naar familie van reeds aantoonbaar actieve leden/ouders.   De voorrang kan ook gaan naar leden of ouders van jeugdleden die bereid zijn zich direct in te zetten voor onze vereniging.

-Hockeyervaring bij de nieuwe leden.

 

Voor meer informatie over de aannameprocedure zie elders op deze website.

 

 

GLOBAAL VERLOOP VAN EEN HOCKEYSEIZOEN:
Het seizoen begint onderveer 2 weken na de grote vakantie en eindigt halverwege april.

·         Tijdens de schoolvakanties wordt er geen competitie gespeeld en er wordt ook niet getraind.

·         Er is een kleine winterstop van half december tot begin januari.

·         In mei/juni kunnen er toernooien gespeeld worden.

 

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram