header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Senioren

Dames en Heren elftallencommissie zoeken versterking (en verjonging)

Nieuws afbeelding 11-9-2019
In de herenelftalcommissie (HEC) zijn er verschuivingen geweest van het senioren naar veteranenbestand. Om een goed gebalanceerde bezetting van deze commissie te garanderen, zoeken we nieuwe commissieleden voor de HEC uit het Jong Senioren en Senioren teams (HJ1, H3, H4, H5 of H6). Er zijn twee plekken te vergeven. 

Voor de dames elftallencommissie zoeken we nog een vertegenwoordigster uit de Jong Dames teams.

De taken voor de commissies zijn:

  • eerste aanspreekpunt voor de heren en dames senioren
  • verwelkomen van nieuwe leden en hen begeleiden naar een passend team
  • samen met bestuurslid breedte senioren de teams (in overleg) formeren
  • signaleren van zaken die spelen bij de senioren
  • gezamenlijk overleg HEC en DEC met bestuurslid breedte senioren; minimaal 2 keer per jaar (november en mei)
  • onderling overleg (HEC-DEC), ledenadministratie, trainingscoördinator, wedstrijdsecretariaat en met bestuurslid breedte senioren minimaal 1 keer per jaar (begin van het seizoen)
Het tijdsbeslag is wisselend. De commissies komen gemiddeld eens per maand bij elkaar voor overleg. Rond het einde en start van het seizoen ligt er meer werk voor de commissies.

Heb je interesse, meldt je dan aan bij Rob Dekker ([email protected])

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram