header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Lustrum

HBS 100 jaar!

Nieuws afbeelding 26-9-2018

HBS 100 jaar - 31 oktober 2019

In september 2015 verscheen een oproep op de HBS website dat het bestuur op zoek was naar mensen die het 100-jarig lustrum zouden willen organiseren in 2019. Na een gesprek met het bestuur, kregen wij het goede bericht dat we mochten starten.
Een eerste inventarisatie, afkijken bij andere verenigingen en sparren met HBS-iconen, gaf ons een eerste beeld, hoe we het Lustrum zouden willen gaan vieren.

In maart 2017 hebben wij onze ideeën gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. De aanwezigen waren enthousiast en hiermee was het startschot gegeven voor de lustrumcommissie. Ondertussen hebben we een aantal werkgroepen geformeerd, om de organisatie over eengroteregroep leden te verdelen. We zagennamelijkdat zo’n jaar veel voorbereiding vraagt. Dus zijn er werkgroepen gevormd voor feesten, activiteiten / clinics, sponsoring, merchandise en communicatie.
Inmiddels zijn binnen de werkgroepen echte teams ontstaan om gezamenlijk plannen te bedenken die tijdens het lustrumjaar (seizoen 2019 - 2020) plaats gaan vinden. Concrete voorstellen met een begroting liggen nu bij het bestuur. Na akkoord kunnen we echt van start met de concrete uitvoering.

Naast de werkgroepen gaan we ook een HBS-Magazine ter ere van de 100ste verjaardag maken. Samen met Koestermedia zijn we het afgelopen jaar gestart met grove schetsen en ideeën wat we in het een dergelijk magazine willen laten zien. Samen met het bestuur zijn we met een kleine werkgroep bezig de ruwe schetsen om te zetten in concrete artikelen, verhalen en heel veel mooie plaatjes.
Op 7 september jl. vond de aftrap plaats voor alle schrijvers en fotografen die zich na de oproep via de website hebben aangemeld. Oud leden, ouders van kinderen die op HBS hockeyen of ‘gewoon’ spontane aanmeldingen doen hier belangeloos aan mee. Aan de inhoud wordt inmiddels hard gewerkt en de eerste gesprekken en foto’s zijn gemaakt.

 

In het lustrumweekend wordt het HBS 100 jaar - magazine aan het bestuur overhandigd.

Met super veel plezier werken we met z’n allen aan de leuke ideeën die we straks met jullie allemaal gaan delen. Hiervoor nog even geduld.
Via deze website houden we jullie op de hoogte van de belangrijke data tijdens het lustrumjaar, plaatsen we oproepen voor hulp tijdens activiteiten etc.

Groet,  Lustrumcommissie
Hein van Liemt en Jolien van Alphen

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram