header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jongste Jeugd (Funky, Puppies, 8DEF en G-hockey)

Teamindeling Jongste Jeugd seizoen 2018-2019

Nieuws afbeelding 25-8-2018

 De teamindelingen zijn vanaf heden alleen nog te vinden in het besloten deel van onze website onder Documenten: Jongste Jeugd. Dit in verband met de nieuwe privacywetgeving.


Je komt op het besloten deel van de HBS-site door naar de site te gaan en te klikken op INLOGGEN (links boven). Vervolgens voer je je LIDNUMMER (staat op je contributie nota of bankafschrift) en een WACHTWOORD in (een nieuw wachtwoord ontvang je binnen een minuut).

Uitgangspunten bij de teamindelingen

Binnen de Jongste Jeugd -beginnend bij puppies en doorlopend tot en met de 8E- zijn er een paar algemene doelen. Hier zal altijd naar gestreefd worden.

 

  • Elke speler of speelster komt met plezier naar HBS
  • Elke speler of speelster wordt uitgedaagd op zijn of haar niveau en beleving van niveau. Hierbij spelen mentale, fysieke, technische, tactische en sportieve elementen mee.
  • Elke speler of speelster functioneert in een team en in de bredere vereniging: HBS
  • Elke speler of speelster ziet HBS als een veilig thuis

 

Bij het samenstellen van de jaarlijks wisselende teams vormen bovenstaande doelen het uitgangspunt. De technische staf doet haar uiterste best om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven, al moet er soms een compromis gesloten worden. 

Per speler wordt hiervoor informatie beoordeeld welke gedurende het hele hockeyseizoen wordt aangeleverd door coaches (via formulieren), coördinatoren en trainers. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke trend die door de KNHB is ingezet om kinderen tijdens het hele seizoen te monitoren.

 

Puppies

De puppies trainen tijdens het seizoen in groepen of landen. Dit om het groepsgevoel bij de puppies extra te stimuleren. Later in het seizoen tijdens oefenwedstrijden tegen andere clubs wijken we hiervan af. Ook tijdens de training kan hiervan bij uitzondering worden afgeweken in verband met het aantal trainers of de groepsgrootte.

 

F-jeugd

Aan het einde van het seizoen mogen alle puppies een voorkeur opgeven voor een vriendje of vriendinnetje. Deze voorkeur weegt als bijzonder criterium mee bij de indeling van F-teams. De F-teams spelen wedstrijden als 3-tal en de teams bestaan uit 7 of 8 spelers.

 

1e jaars E

Vanaf de 1e jaars E-teams gaan niveau en beleving van spelers geleidelijk aan zwaarder wegen bij de indeling van de teams. Alle teams zullen van samenstelling wijzigen. De teams spelen wedstrijden als 6-tal. In principe bestaan deze teams uit 7 of 8 spelers.

 

2ejaars E

In de 2e jaars E wordt in 8-tallen gespeeld tenzij we genoodzaakt zijn om 6-tallen te formeren. In de 8E worden de teams ingedeeld in op sterkte. De teams bestaan uit 9 of 10 spelers.

 

D-jeugd

Uit de 2e jaars E-jeugd worden 11-tallen gevormd. Hierbij geldt dat ook informatie wordt meegewogen uit selectietrainingen. Op het moment dat spelers overgaan naar de D-jeugd vallen zij onder de ABCD-commissie. Hier kunnen andere criteria gelden dan hierboven genoemd.

 

Trainingen

Er wordt naar gestreefd om half juli de trainingstijden voor komend seizoen bekend te maken. Deze worden vermeld op de website van HBS en in de app.


 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram