header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jongste Jeugd (Funky, Puppies, 8DEF en G-hockey)

Informatie teamindelingen Jongste Jeugd

Nieuws afbeelding 18-5-2018

Teamindelingen binnen de Jongste Jeugd

mei 2018

 

Uitgangspunten

Binnen de Jongste Jeugd -beginnend bij puppies en doorlopend tot en met de 8E- zijn er een paar algemene doelen. Hier zal altijd naar gestreefd worden.

 

-         Elke speler of speelster komt met plezier naar HBS.

-         Elke speler of speelster wordt uitgedaagd op zijn of haar niveau en  beleving van niveau. Hierbij spelen mentale, fysieke, technische, tactische en sportieve elementen mee.

-         Elke speler of speelster functioneert in een team en in de bredere vereniging: HBS

-         Elke speler of speelster ziet HBS als een veilig thuis

 

Bij het samenstellen van de jaarlijks wisselende teams vormen bovenstaande doelen het uitgangspunt. Per speler wordt hiervoor informatie beoordeeld welke wordt aangeleverd door coaches (via formulieren), coördinatoren en trainers.  De technische staf doet haar uiterste best om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven, al moet er soms een compromis gesloten worden.

 

Hieronder volgt per leeftijdscategorie nog wat nadere informatie.

 

Puppies

Bij de puppies wordt er tijdens het seizoen getraind in groepen of landen. Hiermee wordt het groepsgevoel bij de puppies extra gestimuleerd. Tijdens wedstrijden tegen andere clubs wijken we hiervan af. Ook tijdens de training kan hiervan worden afgeweken in verband met het aantal trainers of de groepsgrootte.

 

F-jeugd

Aan het einde van het seizoen mogen alle puppies een voorkeur opgeven voor een vriendje of vriendinnetje. Deze voorkeur weegt als bijzonder criterium mee bij de indeling van F-teams. De F-teams spelen in een 3-tal en de teams bestaan uit 7 of 8 spelers.

 

1e jaars E

Vanaf de 1e jaars E-teams gaan niveau en beleving van spelers geleidelijk aan zwaarder wegen bij de indeling van de teams. Alle teams zullen van samenstelling wijzigen. De teams spelen als 6-tal. In principe bestaan deze teams uit 7 of 8 spelers.

 

2ejaars E

In de 2e jaars E wordt in 8-tallen gespeeld tenzij we genoodzaakt zijn om 6-tallen te formeren. In de 8E worden de teams ingedeeld in op sterkte. De teams bestaan uit 9 of 10 spelers.

 

D-jeugd

Uit de 2e jaars E-jeugd worden 11-tallen gevormd. Hierbij geldt dat ook informatie wordt meegewogen uit selectietrainingen. Op het moment dat spelers overgaan naar de D-jeugd vallen zij onder de ABCD-commissie. Hier kunnen andere criteria gelden dan hierboven genoemd.

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram