header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
ledenadministratie

Aanmelden van jeugdleden

26-11-2007
Aanmelden van jeugdleden 
 
Kinderen geboren tussen 1.10.1990 en 30.9.2002 kunnen vanaf 1 maart 2008 aangemeld worden voor het seizoen 08-09 via het aanmeldingsformulier op deze website.
Aanmeldingen die voor deze datum gedaan worden zullen niet in behandeling genomen worden!!
Kinderen geboren na 30.9.2002 komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap in het seizoen 08/09.
Aanmelden kan via de knop 'lid worden' in het linker menu. Een aanmelding is GEEN garantie voor een lidmaatschap. Deze aanmelding zal door ons in behandeling genomen worden en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht van ons.
 
Beperkt aannamebeleid
HBS heeft de laatste jaren te maken met een grote toestroom van nieuw leden. Enerzijds is de club hier bijzonder trots op, anderzijds kan de club in verband met het bijna bereiken van haar groeimogelijkheid (m.n capaciteit clubhuis en velden) niet alle aangemelde leden als lid toelaten. Slechts een beperkt aantal plaatsen zijn per categorie beschikbaar. Tevens is de club afhankelijk van vrijwilligers, dit is dan ook een grote factor in ons aanname beleid.
Zie voor meer gedetailleerde informatie voor een jeugdlidmaatschap het Handboek voor Ouders.

Algemeen
Bij een tekort aan plaatsen in de betreffende categorie worden onderstaande plaatsingscriteria door ons in willekeurige volgorde gehanteerd:
- Bereidheid om zich voor HBS in te zetten (dit geldt voor zowel de senioren als de ouders van jeugdleden).
- Familie van HBS leden krijgen voorrang maar bij gebrek aan plaatsen in de betreffende categorie gaat de voorrang uitsluitend naar familie van reeds aantoonbaar actieve leden/ouders. De voorrang kan ook gaan naar leden of ouders van jeugdleden die bereid zijn zich direct in te zetten voor onze vereniging.
- Hockeyervaring bij de nieuwe leden.

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram