header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Contributie Administratie

Contributie voor het seizoen 2010-2011

Nieuws afbeelding 20-8-2010
Het nieuwe seizoen gaat bijna beginnen. Dat betekent dat er ook weer contributie, maar ook de investeringsbijdrage (en inschrijfgeld voor alle nieuwe leden) voldaan moet worden door de leden. Dit zoals vastgesteld op de laatste ledenvergadering van 2 juni 2010.
 
Op 25 augustus worden de aankondigingen voor automatische incasso per mail verstuurd aan die leden die een machtiging hebben afgegeven.
Begin september wordt de inning gedaan. Voor de termijn betalers: 1e termijn én investeringsbijdrage: begin september. Tweede termijn begin oktober en derde termijn begin november.  Van elke inning wordt een aankondiging verstuurd.
 
Voor diegene die geen machtiging hebben afgegeven:
Op 25 augustus worden de facturen per post verstuurd. Er wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht. 
Wilt u alsnog een machtiging afgegeven? In de bijlage onderaan dit artikel treft u het formulier daarvoor aan om uit te printen. Na het invullen opsturen naar:
Postbus 50
2060 AB Bloemendaal
 
De contributie-administratie
Patrice Polman-Stadhouders,
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram